SIA “BANGA KPU” ir Mazsalacas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas darbojas kopš 1993.gada. 

Pamatdarbība ir centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Mazsalacas pilsētas, Mazsalacas pagasta un Skaņkalnes pagasta teritorijās. 

Pakalpojumu nodrošināšanai izbūvētas divas dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas un piegādes sistēmas un divas kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmas. Papildus sniedzam dažādus pakalpojumus ar traktoru – transporta, transporta ar iekrāvēju, asenizācijas, pļaušanas un sniega tīrīšanas pakalpojumus.