Pakalpojumi

SIA “BANGA KPU” informē, ka

pamatojoties uz Mazsalacas novada pašvaldības domes lēmumu
no 01.07.2021. stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

Npk

Nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Ūdensapgāde centralizētajā sistēmā

m3

1,98

2,40

2.

Kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana centralizētajā sistēmā

m3

2,16

2,61

3.

Sausās tualetes izvešana ar asenizācijas mucu (4,2 m3)

muca

18,50

22,39

4.

Kanalizācijas notekūdeņu izvešana ar asenizācijas mucu (4,2 m3) un attīrīšana

muca

14,00

16,94

5.

Traktora pakalpojumi ar piekabi

stunda

15,00

18,15

6.

Traktora pakalpojumi ar iekrāvēju un piekabi

stundas

18,00

21,78

7.

Sniega tīrīšana ar traktora lāpstu

stundas

26,00

31,46