ATGĀDINĀJUMS PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJU

SIA “BANGA KPU” atgādina, ka līdz 2021.gada  31.decembrim jāreģistrē mājsaimniecībā esošā decentralizētās kanalizācijas sistēma (DKS, ja īpašums atrodas Mazsalacā vai Mazsalacas pagastā un nav pieslēgts centralizētajam sadzīves kanalizācijas tīklam. Minētās prasības neattiecas uz sekojošiem ciemiem: Ramata, Vērsis, Idus, Sēļi, Skaņkalne.

DKS apliecinājuma veidlapa pieejama SIA “BANGA KPU” birojā un šī raksta pielikumā.

Aizpildītu DKS reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt personīgi SIA “BANGA KPU” birojā vai nosūtot e-pastā uz adresi [email protected].

Aicinām būt atsaucīgiem un reģistrēt savā īpašumā esošo DKS.

DKS reģistrācijas apliecinājuma veidlapa: pdf, docx.

Uzaicinājums SIA “BANGA KPU” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

Ņemot vērā, ka no 1.marta stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, aicinām šo pakalpojumu lietotājus, īpaši individuālo māju iedzīvotājus, savlaicīgi nodot ūdens skaitītāju rādījumus uz 01.03.2021.

SIA “BANGA KPU” informē, ka

pamatojoties uz Mazsalacas novada pašvaldības domes 20.01.2021. lēmumu Nr.1.17

no 01.03.2021. stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

ūdensapgādei 1,98 EUR/m3 (bez PVN)

kanalizācijai    2,16 EUR/m3 (bez PVN)

DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA

Mazsalacas novada pašvaldības dome 2019.gada 21.augustā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 10/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mazsalacas novadā”, kas tika izstrādāti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.  Saistošo noteikumu ieviešana ir deleģēta Mazsalacas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “BANGA KPU”.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Mazsalacas novada iedzīvotājiem ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot SIA “BANGA KPU” decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Šajos noteikumos minētās prasības neattiecas uz sekojošiem ciemiem: Ramata, Vērsis, Idus, Sēļi, Skaņkalne.

Decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē, ja īpašums atrodas Mazsalacā vai Mazsalacas pagastā un nav pieslēgts centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Apliecinājuma veidlapa pieejama Mazsalacas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, SIA “BANGA KPU” birojā, kā arī to var lejuplādēt pašvaldības mājaslapā.

Aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt personīgi SIA “BANGA KPU” birojā vai nosūtot e-pastā uz adresi [email protected]

Izveidotais reģistrs nepieciešams, lai vienkopus uzkrātu informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un noskaidrotu, kāda veida decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas šajās mājsaimniecībās,- vai tā ir izvedamā krājtvertne, septiķis ar vairākām nosēdumakām vai rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē līdz 2021.gada  31.decembrim.

Aicinām būt atsaucīgiem un reģistrēt savā īpašumā esošo kanalizācijas sistēmu.

DKS_registracijas_apliecinajums.pdf
DKS_registracijas_apliecinajums.DOCX


Cienījamie “BANGA KPU” klienti!

Ievērojot ārkārtas situāciju valstī, SIA “BANGA KPU” informē, ka no 16.03.2020. līdz 14.04.2020. birojs ir slēgts apmeklētājiem

Pieteikto pakalpojumu izpildes iespējas tiks izskatīta individuāli. Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Avārijas situācijās un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa telefonu vai e-pastu:

            grāmatvedība 64251394,

            vadītāja 29395788,

            inženieris 26524181,

            [email protected]

 

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par līdzcilvēku un savu veselību un rūpīgi izvērtēt publisku vietu apmeklēšanas nepieciešamību!

SIA "Banga KPU" jaunumi:

Cienījamais klient!

Ar prieku paziņojam, ka SIA “Banga KPU” ir uzsākusi sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me, lai padarītu Jūsu ikdienu ērtāku, izmantojot jaunākās inovācijas norēķinu sistēmā.

Bill.me platforma ir viens no efektīvākajiem un drošākajiem instrumentiem, kas ar mūsdienīgas vietnes palīdzību nodrošina ātru un ērtu informācijas apmaiņu starp klientu un uzņēmumu. Izmantojot šo vietni, būs pieejamas tādas iespējas un priekšrocības kā rēķinu saņemšana, pārskatīšana un  izdrukāšana, rēķinu apmaksa ar vienu klikšķi, automātiska rēķinu apmaksa, operatīva saziņa ar tehnisko dienestu, kā arī ātra skaitītāju rādījumu nodošana, uzņēmuma jaunumu ātrāka saņemšana.

Jāatzīmē, ka visi šie iepriekš minētie pakalpojumi ir bez maksas, bet komisijas maksa divu procentu apmērā tiks piemērota, ja norēķinus veiksiet turpat, Bill.me platformā. Tajā pašā laikā tiks saglabātas iespējas veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem iepriekšējā kārtībā – ar pārskaitījumiem no savas internetbankas vai maksājot pastā.

Ar nākamo nedēļu Jūsu ērtībai būs pieejamas visas Bill.me platformas iespējas un priekšrocības. Lietotāja profila reģistrācijas saiti saņemsiet savā e-pastā.
Pēc saites saņemšanas, aicinām reģistrēties Bill.me, jo turpmāk rēķins elektroniski būs pieejams tikai Bill.me platformā.

Rūpējoties par Jūsu datu drošību, vēlamies informēt, ka rēķinu apkalpošanas platforma Bill.me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgas datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem maksājumu drošības standartiem, ko apliecina starptautiskais PCI DSS Level1 sertifikāts un aizsardzības sistēmas SSL, 3D Secure.

Ar cieņu,

SIA “Banga KPU”