SIA “BANGA KPU” iepirkumi

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

EUR (bez PVN)

Līgums

Objekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli R.Dārziņa, Lielajā, Dzirnavu un Aurupītes ielās, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, 2.,3.,4.,5.,6.,7. kārtas” būvniecība

Iepirkuma dokumenti pieejami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1807

BKPU/02/4

17.02.2021

15.03.2021 plkst.15:00


 .